Skip to content

Služby a oprávnenia

Spoločnosť MHcontrol s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti BOZP, vrátane bezpečnosti technických zariadení a poskytovania služieb v oblasti požiarnej ochrany. Komplexnosť služieb je zabezpečená odbornými, technickými, organizačnými, vzdelávacími a poradenskými riešeniami.

Služby

 • odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy, údržba, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových,
 • servis technických zariadení,
 • poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb a koordinácie bezpečnosti,
 • výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • služby v oblasti požiarnej ochrany,
 • poradenstvo a sprostredkovanie predaja osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • poradenstvo v oblasti BOZP, bezpečnosti technických zariadení, trhového dohľadu a poradenstvo v oblasti ochrany práce

Oprávnenie

 • Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby
 • Oprávnenie na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, údržby, rekonštrukcie a montáže vyhradených technických zariadení elektrických
 • Oprávnenie na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, údržby, rekonštrukcie a montáže vyhradených technických zariadení tlakových
 • Oprávnenie na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, údržby, rekonštrukcie a montáže vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 • Oprávnenie na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, údržby, rekonštrukcie a montáže vyhradených technických zariadení plynových
 • Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov.