Skip to content

OOPP Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky

Zabezpečujeme poradenstvo a komplexné služby súvisiace s výberom potrebných a účinných OOPP pre Vašich zamestnancov. Zabezpečíme Vám výber vhodných OOPP na mieru pre Vašich zamestnancov v optimálnej cene a kvalite. Všetko zabezpečíme po dôkladnom vyhodnotení špecifík Vašej prevádzky.

Základom je ochrana

Skratka OOPP sa síce javí byrokraticky, no skrýva sa pod ňou len označenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Táto kategória je v zákone presne vymedzená a spadajú do nej len také pracovné prostriedky, ktoré spĺňajú všetky stanovené požiadavky.

Najdôležitejším predpokladom na to, aby vybavenie spadalo pod označenie OOPP, je ochrana zdravia pred rôznymi rizikami. Ak sa rizikám v práci vyhnúť nedá, je dokonca povinný poskytnúť OOPP svojim zamestnancom zamestnávateľ.

Pod osobné ochranné pracovné prostriedky v podstate spadá akékoľvek pracovné vybavenie, ktoré je určené na ochranu bezpečnosti. Tie zákon rozdeľuje do desiatich kategórií. Sú to ochranné prostriedky:

  • Ochrana hlavy
  • Ochrana sluchu
  • Ochrana zraku a tváre
  • Ochrana dýchacích orgánov
  • Ochrana horných končatín
  • Ochrana dolných končatín
  • Ochrana trupu a brucha
  • Ochrana celého tela
  • Ochrana kože
  • Iné

Napište nám

Potrebujete poradiť so správnym výberom OPP v optimálnej cene a kvalite? Kontaktujte nás.