Skip to content

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), vrátane bezpečnosti technických zariadení je v spoločnosti často podceňovanou oblasťou

Len kvalitne poskytované služby v tejto oblasti sú predpokladom toho, že každý zamestnanec sa vráti zo svojho zamestnania k svojej rodine živý a zdravý

O nás

Spoločnosť MHcontrol s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti BOZP, vrátane bezpečnosti technických zariadení a poskytovania služieb v oblasti požiarnej ochrany. Komplexnosť služieb je zabezpečená odbornými, technickými, organizačnými, vzdelávacími a poradenskými riešeniami.

Do portfólia spoločnosti patria najmä tieto služby

  • odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy, údržba, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových,
  • servis technických zariadení,
  • poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb a koordinácie bezpečnosti,
  • výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
  • služby v oblasti požiarnej ochrany,
  • poradenstvo a sprostredkovanie predaja osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  • poradenstvo v oblasti BOZP, bezpečnosti technických zariadení, trhového dohľadu a poradenstvo v oblasti ochrany práce.
bozp, bezpecnost, revízie, odborné prieliadky, servis technických zariadeny

Ing. Michal Horňak

Konateľ spoločnosti

Spoločnosť založil Ing. Michal Horňak, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti BOZP, vrátane bezpečnosti technických zariadení. Dané skúsenosti nadobudol v rámci svojho pracovného pôsobenia v Železniciach Slovenskej republiky, a.s. (ŽSR) a Národného inšpektorátu práce (NIP). V ŽSR vykonával odborné úlohy v oblasti BOZP, vrátane bezpečnosti technických zariadení. Na NIP zastával pozíciu odborného garanta pre jednotlivé oblasti BOZP, neskôr pozíciu vedúceho oddelenia BOZP odboru inšpekcie práce a následne pozíciu riaditeľa odboru riadenia inšpekcie práce.

Pomôžeme Vám

Máte otázky, potrebujete poradiť? Napíšte nám.